• Informacja o otrzymanej dotacji dla MWB-Trans Mariusz Wieczorek w 2020 roku.

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś projektu: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy
  Podmiot realizujący program: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Krótki opis projektu:
  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

  Wkład Funduszy Europejskich:  Źródła finansowania wydatków w 100% zostały sfinansowane z Funduszy Europejskich.

  Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z
  COVID-19 (CV 20) wyniósł:  PLN     291 875,31.

  Cel projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja tj. na 3 mce.

  Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

  Realizacja projektu: Zrealizowano.

        FE POPW poziom pl-1 rgb